Sveits forbereder nødstiltak for UBS' overtakelse av Credit Suisse: Rapport

Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) og den sveitsiske finansregulatoren mener angivelig at oppkjøpet av investeringsbanken Credit Suisse av UBS, Sveits største bank, er det "eneste alternativet" for å forhindre en "kollaps i tilliten" til Credit Suisse.

I følge en Financial Times-rapport fra 18. mars som siterer tre personer som er kjent med situasjonen, forbereder Sveits seg på å bruke «nødtiltak» for å fremskynde UBS overtakelse av Credit Suisse, i et forsøk på å fullføre oppkjøpet før «markedene åpner på mandag».

Det ble bemerket at nødtiltakene som ble satt på plass ville tillate avtalen å fortsette uten en aksjonærstemme, og omgå de vanlige sveitsiske forskriftene som krever en "seks ukers" konsultasjonsperiode for aksjonærene "for å konsultere om oppkjøpet."

Det ble uttalt at SNB og det sveitsiske finansmarkedstilsynet (FINMA) jobber for å "nå regulatorisk avtale" innen lørdag kveld, etter å ha fortalt internasjonale motparter at "de ser på en avtale" med UBS som det "eneste alternativet" for å forhindre en "kollaps i tillit" i Credit Suisse.

Dette er en utviklingshistorie, og mer informasjon vil bli lagt til etter hvert som den blir tilgjengelig.