SBI og CME møtte SEC for å diskutere XRP

artikkelbilde

Alex Dovbnya

Et nylig SEC-brev belyser noen av de viktigste XRP-relaterte møtene til personalet

I et nylig brev ga US Securities and Exchange Commission en liste over interne dokumenter som byrået mener er beskyttet av den overveiende prosessprivilegien og advokat-klient-privilegiet.  

Byrået ønsker å forhindre at Ripple får tilgang til byråets predikasjonelle håndskrevne notater som gjenspeiler dets overveielser om regulering av kryptovaluta -eiendeler.     

I 2018 møtte en representant for CME, den største futuresbørsen i verden, Valerie Szczepanik, FinHubs leder, for å ha en samtale om XRP.

Szczepanik hadde et møte med Joe Lubin fra Consensys i desember 2017, men informasjonen om det eksakte formålet med møtet er blitt redigert.

I august 2019 diskuterte kryptovennlig SEC-kommissær Hester Peirce og det japanske finansielle konglomeratet SBI Group, en av de viktigste Ripple-partnerne, også kryptovalutaens regulatoriske status.

Som rapportert av U.Today sa sorenskriverdommer Sarah Netburn at hun ville foreta en gjennomgang av dokumentene som Ripple søkte i kameraet, og bemerket også at de kan være "langt unna" for oppdagelsesprosessen.

Kilde: https://u.today/sbi-and-cme-met-with-sec-to-discuss-xrp


YouTube-video