Hva betyr datadrevet beslutningstaking egentlig?

We opererer i en ny verden.

Hvis du er en bedriftseier eller leder, krever det å holde virksomheten smidig – uansett tilstanden til økonomien – at du forutser problemer og tar handling i sanntid. For å gjøre dette må bedriften din bruke data for å drive strategi og ta beslutninger i hele forretningsenhetene.

Datadrevet beslutningstaking innebærer å bruke fakta, beregninger og data for å ta strategiske forretningsbeslutninger som er i tråd med bedriftens mål, mål og initiativer. Det gir de ansatte mulighet til å ta informerte beslutninger hver dag.

I et nøtteskall: Hvis du kan se deg rundt i organisasjonen og se team ta beslutninger uten problemer fordi de bruker data, har du innsett dataenes fulle verdi.

Fordelene ved å bruke data for å informere beslutninger

Det er en rekke fordeler forbundet med å ta en mer datadrevet tilnærming til beslutningstaking. For eksempel, det:

1. Etablerer et felles språk på tvers av team.

Når alle i organisasjonen din kan «snakke data», kan folk fra forskjellige avdelinger dele innsikt med hverandre.

Og når forskjellige team i virksomheten din har tilgang til de samme sanntidsdataene (på passende sikkerhetsnivåer avhengig av hva de trenger å vite for å utføre jobben sin, selvfølgelig), vil de jobbe fra én enkelt kilde til sannhet.

2. Bryter ned siloer.

Å fjerne siloer fra ulike deler av forretningsprosessene dine vil hjelpe deg med å skape en tilpasset, personlig ende-til-ende-opplevelse for kundene dine.

3. Øker samarbeidet mellom teamene.

Dataene du ser er ofte de samme dataene som noen andre ser på fra et annet perspektiv. Når dataene dine kan kobles til og oppdages, kan folk fra ulike områder av virksomheten din omgjøre sin innsikt til datadrevne handlinger. Delt informasjon fører til nye muligheter og sann transformasjon.

4. Brenner nysgjerrighet og nye forretningsløsninger.

Medarbeiderne dine kan bevege seg raskere ved å benytte seg av det kollegene deres gjør og få ny innsikt som ikke ville vært mulig hvis disse dataene ikke var synlige.

5. Driver kostnadsbesparelser.

Det koster penger å behandle og lagre data manuelt flere ganger, fordi når data ikke er automatisert, bruker flere team personlig tid på å analysere og bruke de samme datasettene.

Utnytte data på tvers av ulike deler av virksomheten din

Ulike deler av virksomheten din – for eksempel HR- og økonomiavdelinger – har ulike utfordringer når det gjelder bruk av data. Ta for eksempel HR- og økonomiavdelinger.


HR-avdelinger

Mennesker er bedriftens største utgift – og dens største ressurs. HR-team trenger synlighet i ansettelse, avgang, omsetning, mangfold og mer. Og som mange andre forretningsenheter jobber HR-personell ofte under stramme tidsfrister med flere prosjekter.

En pålitelig analysepartner som Tableau kan gi klassens beste analyse for å forstå ansattes opplevelse, engasjement og utvikling. Med lettfattelige dashboards kan HR-team få et helhetlig syn på dataene sine, og konsolidere data fra andre verktøy og kilder på ett sted.

Her er noen andre fordeler:

  1. Automatisering betyr ikke flere manuelle beregninger i regneark.
  2. HR-lederne dine vil få muligheten til raskt å oppdage talenttrender og uteliggere på tvers av datasett.
  3. Bruken av intuitiv AI vil gjøre det mulig for HR-fagfolk å komme med viktige personellspådommer, som hvem som mest sannsynlig vil forlate selskapet i år, og hjelpe dem med å implementere proaktive strategier for å redusere slitasje.

Ved å bruke data til å drive beslutningstaking, kan HR-ledere låse opp innsikt som kobler folk til forretningsresultater. Ledere kan svare på spørsmål som «Hvor mye øker antallet ansatte? Oppnår selskapet mitt ansettelsesmålene? Promoterer jeg innenfra eller ansetter jeg eksterne ledere? Hvordan endrer slitasje seg?»

Videre kan fremme av datakompetanse i hele bedriften føre til mer engasjement og samarbeid fra ansatte, noe som hjelper med avgang. En studie av Forrester Consulting på oppdrag fra Tableau avslørte at nesten 80 % av de ansatte de spurte sa at det var mer sannsynlig at de ville bo i et selskap som trener tilstrekkelig for dataferdighetene de trenger.1


Økonomiavdelinger

For at forretningsstrategien din skal være sunn, trenger du innsikt i bedriftens nåværende og anslåtte økonomiske helse. Volatilitet og usikkerhet betyr at virksomheter må kunne svinge raskt – noe som kan skape nye regnskaps- og budsjettutfordringer.

Ved å bruke en analysepartner som Tableau kan finansanalytikere og forretningsbrukere spare tid og øke effektiviteten når de analyserer dataene deres. Selv om de har spredte data, kan de avdekke innsikt. Med Tableau kan de kombinere data fra forskjellige kilder, sammenligne faktiske T&E-kostnader mot det budsjetterte beløpet som er allokert for disse utgiftene, og forstå de viktigste drivkreftene for utgifter. De kan også bruke data til å ta bedriftsomfattende beslutninger, for eksempel reisestopp.

Automatisering betyr at travle analytikere kan spare tid. De kan skalere og automatisere gjentakende analyser for raskere beslutningstaking og eliminere manuelle beregninger i regneark. De kan også finne svar raskere med selvbetjente analyser, noe som sikrer finansiell tillit og revisjonsevne.

Videre kan sensitive data holdes sikre og tilgjengelige kun for personer som trenger tilgang, og tidligere isolerte team og regioner kan samarbeide ved å ha tilgang til delte data.

Utfordringene fremover

Alt det ovennevnte er sagt, teknologier for å hjelpe bedrifter med å bruke dataene sine bedre kan være enkle å anskaffe og implementere. Den vanskeligere virkeligheten er at overgang til et datadrevet beslutningsrammeverk krever mer enn teknologi.

Her er noen utfordringer jeg ofte hører fra andre bedriftsledere – og hva som kan gjøres for å overvinne disse veisperringene.

1. Mennesker, prosesser, finansiering og prioritering utgjør alle utfordringer.

Mange datateam anses som operative; de er i hovedsak begravd under forretningsstrategiaspektene. De er ikke riktig finansiert for å støtte datadrift og ny strategisk innsikt for å holde tritt med virksomheten. Dette gjør det vanskelig å tilegne seg handlingsorientert innsikt i sanntid.

Og noen ganger har andre interne initiativer prioritet. Enten det er på team-, avdelings- eller bedriftsnivå, blir dataanalyse og ressurser ofte flyttet nedover listen til fordel for andre, kortsiktige tiltak som anses som viktigere.

2. Fokuserer for mye på teknologien og ikke nok på selve dataene.

Digital migrasjon og datatransformasjon er begge viktige aktiviteter når du kommer lenger i datareisen din, enten du prøver å vokse en virksomhet, drive nye engasjementer med kunder eller øke operasjonell effektivitet.

Du kan implementere den beste teknologien i verden, men hvis dataene dine er av dårlig kvalitet, verken kan kobles til eller oppdages, eller hvis du ikke samler inn de riktige dataene for å svare på spørsmål som er relevante for forretningsstrategien din, kommer du ikke til å få maksimal verdi av dine teknologiinvesteringer. 

3. Forsømmer å utdanne arbeidsstyrken din om dataetikk.

Dataanalyse anses fortsatt som en jobb for de få, med bare utvalgte team som eier og bruker data for å drive resten av virksomheten. Men alle som jobber med data bør forstå dataetikk. Uten riktig opplæring kan det oppstå situasjoner der det er duplisert informasjon, ingen kjent riktig kilde til sannhet eller kvalitetsproblemer. Eller kanskje data ikke blir håndtert etisk på grunn av manglende bevissthet om hvordan man gjør det.

For å komme i forkant av disse utfordringene bør ledere og ledere modellere atferden de ønsker å se ved å formulere utfordringer med hypoteser, demonstrere hvordan taktikk henger sammen med strategi, og forsterke synet om at data- og teknologiferdighet er avgjørende for bunnlinje og karriereeffekt. Ledere må også investere i dataferdigheter, politikk, etikk og dataadministrasjon for å sikre at de håndterer data på riktig måte. De bør oppmuntre til utvikling av en gjennomgripende datakultur og fremme datakunnskap i hele arbeidsstyrken slik at folk effektivt kan lese, arbeide med, analysere og kommunisere med data. Til slutt, for å gi mest mulig verdi for forretningsstrategien din, må data også være synlige og koblingsbare.

En tilnærming verdt å implementere

«Datadrevet beslutningstaking» er mer enn et buzzword – det er en tilnærming verdt å implementere hvis du ønsker å holde deg smidig i et marked i stadig endring.

Når du gir de ansatte data mulighet til å ta beslutninger med data, kan du transformere medarbeideropplevelsen, drive intelligent forretningsdrift og skape sømløse kundeopplevelser. Du kan også demonstrere og kommunisere teamverdi og suksesser; samles rundt klare, felles mål; fremme synergi på tvers av team og forretningsenheter; og bedre samarbeide og samkjøre med andre bedriftsledere.

Kilde: https://www.forbes.com/sites/tableau/2022/09/23/beyond-the-buzzword-what-does-data-driven-decision-making-really-mean/