Gode ​​beslutninger starter med data

As ledere bruker data for å påvirke organisasjonens beslutningstaking og skape en datadrevet kultur, Tableau fra Salesforce tilbyr tidsriktig ekspertinnsikt for å hjelpe deg med å navigere i endring.

Denne innholdssamlingen inkluderer råd fra Tableau-president og administrerende direktør Mark Nelson så vel som andre ledere som kjenner til kraften til data for å muliggjøre kostnadsbesparelser, transformere virksomheter og holde virksomheter smidige i en tid med skiftende prioriteringer.

Innovasjon

Team og samarbeid

Kunde centricity

Kilde: https://www.forbes.com/sites/tableau/2022/09/23/good-decisions-start-with-data/