Hvordan kan Blockchain 4.0-teknologi revolusjonere interaksjoner med data og digitale eiendeler? – Kryptopolitt

Blockchain 4.0 er et begrep som beskriver fjerde generasjon blockchain-teknologi og bruken av den i industrien. Det representerer en utvikling av tidligere blokkjedegenerasjoner, og gir nye løsninger for å gjøre blokkjedeteknologi mer egnet for bedrifter. Med kombinasjonen av distribuert hovedbok-teknologi, smarte kontrakter og maskinlæring, vil blockchain 4.0-teknologi revolusjonere samspillet mellom bedrifter og enkeltpersoner med data og digitale eiendeler.

Evolusjon av blokkjede-iterasjoner

Blockchain 4.0 ble til etter utviklingen og utviklingen av versjon 1-3. Kombinasjonen av disse tre elementene har gjort det mulig for blockchain 4.0 å tilby forbedret skalerbarhet, sikkerhet, personvern, hastighet og effektivitet.

Blockchain 1.0: Valuta

Blockchain 1.0, den første versjonen av distribuert ledger-teknologi (DLT), ble først og fremst brukt som et fundament for digitale valutaer. Bitcoin er den ledende kryptovalutaen som bruker disse teknologiene, og fungerer som et desentralisert Internett-betalingssystem for de som er interessert i et "Internet of Money". De skaper en enkel og sikker måte å utføre finansielle transaksjoner på uten å stole på noen enkelt tredjepartsmyndighet. Med denne muligheten er det ikke overraskende hvorfor kryptovalutaer som Bitcoin har hatt så stor suksess siden utviklerne introduserte DLT.

Blockchain 2.0: Smarte kontrakter

Smarte kontrakter er den siste innovasjonen fra Blockchain 2.0-teknologi og har revolusjonert måten vi administrerer digitale kontrakter på. Smarte kontrakter er selvutførende dataprogrammer som verifiserer, forenkler og håndhever utførelsen av kontraktsmessige avtaler uten å kreve en tredjepart eller mellommann. Som et resultat sparer de tid og penger i verifiseringsprosesser og sikrer sikkerhet ved å gjøre det umulig for Smart Contracts å bli tuklet med eller hacket på grunn av deres innlemmelse i blokkjeden. En av de mest populære applikasjonene for denne teknologien er Ethereums implementering av Smart Contracts, som gir en enkel og effektiv måte å utføre kontraktsmessige vilkår på, samtidig som den beskytter mot moralske risikoer.

Blockchain 3.0: DApps

Blockchain 3.0 er konseptet med desentraliserte applikasjoner, bedre kjent som DApps. En DApp er en applikasjon hvis backend-kode kjører på et desentralisert peer-to-peer-nettverk i stedet for sentraliserte servere. Teknologien gjør at data og operasjoner kan skje uten en sentral myndighet eller avbrudd i tjenesten.

Du kan bruke DApps til forskjellige aktiviteter som finansielle tjenester, fillagring, kommunikasjonssystemer og andre formål som krever tilgang fra flere brukere på tvers av forskjellige geografier. Blockchain 3.0 øker applikasjoners effektivitet, skalerbarhet og sikkerhet ved å bruke smarte kontrakter og revolusjonere oppgaver.

Blockchain 4.0: Gjør blockchain brukbar i industrien (4.0)

Blockchain 4.0 er den siste betegnelsen på blokkjedeløsninger som gjør den anvendelig for bransjens krav. Den kombinerer konseptene til Industry 4.0, med sitt fokus på automatisering, bedriftsressursplanlegging og integrering av systemer, med det ekstra tillitselementet som tilbys av blockchain-teknologier som distribuerte hovedbøker og smart kontraktsteknologi. De lar bedrifter og bransjer sikre datasikkerheten deres og etablere tillit mellom parter som digitaliserer prosessene deres. I tillegg åpner det muligheter for bedre skalerbarhet og personvernkontroller for selskaper som går i gang med digitale transformasjoner.

Blockchain 4.0-funksjoner

  • Desentralisert databehandling: Ved å bruke et distribuert reskontrosystem kan bedrifter lagre data uforanderlig og sikkert. På denne måten kan alle involverte parter stole på at deres data er sikret mot ondsinnede aktører.
  • Et digitalt bevis på eierskap: Gjennom teknologier som digitale signaturer kan bedrifter ha en sikker måte å verifisere hvem som eier bestemte digitale eiendeler. De sikrer et revisjonsspor for å identifisere de faktiske eierne og forhindre uredelige aktiviteter.
  • Uforanderlighet: Ved hjelp av kryptografiske algoritmer kan bedrifter sikre at deres data ikke blir tuklet med eller modifisert uten deres viten. De gir bedrifter en sikker måte å lagre data på uten å bekymre seg for ondsinnede aktører som forsøker å endre dem uten tillatelse.
  • Smarte kontrakter: Smarte kontrakter gjør det mulig for virksomheter å automatisere kontraktsprosesser, som betalinger og andre transaksjoner, på en sikker og tillitsløs måte. De fjerner mellomleddsbehovet samtidig som de sikrer at alle parter kan stole på systemet.
  • Interoperabilitet: Ved å bruke protokoller som Hyperledger Fabric kan bedrifter koble sammen ulike blokkjedenettverk og lage et enhetlig system som muliggjør sikker kommunikasjon og datadeling mellom nettverk. De sikrer at bedrifter kan få tilgang til de nødvendige dataene uten å bekymre seg for avbrudd eller kompatibilitet med andre systemer.
  • Fleksibilitet: Blockchain 4.0-løsninger er fleksible og kan tilpasses de endrede behovene til selskaper i en digital verden i stadig utvikling. De lar bedrifter gjøre raske endringer eller modifikasjoner når det er nødvendig, samtidig som de sikrer at dataene deres er sikre og uforanderlige.
  • Verdioverføring gjennom krypto: Den digitale tokeniseringen av eiendeler og tjenester gjør det mulig å overføre verdier gjennom kryptovalutaer. Som et resultat effektiviserer de betalinger og oppgjør, og reduserer behovet for mellommenn i finansielle transaksjoner.
  • Desentralisert styring: Desentralisert styring av blokkjedenettverk sikrer at de er sikre og fungerer i henhold til avtalte protokoller.
  • Personvern: Ettersom flere selskaper stoler på blockchain-teknologier, er det økt risiko for at dårlige aktører bryter personvernet. Bedrifter må være klar over de potensielle truslene og sikre at de har tiltak på plass for å beskytte brukernes data.

Risiko forbundet med Blockchain 4.0

Sikkerhetsrisiko: Til tross for sikkerheten og tilliten gitt av blokkjedenettverk, er sikkerhetsrisikoer fortsatt forbundet med bruken av dem. Hackere kan utnytte svakheter i systemet eller finne en måte å få tilgang til lagrede data på.

Regulatorisk usikkerhet: Siden blokkjedeteknologi er relativt ny, kan myndigheter og andre reguleringsorganer trenge klare reguleringer som skaper spenninger for selskaper, da de kan trenge hjelp til å overholde reglene eller forskriftene.

Markedsvolatilitet: Krypto-aktiva og tokens er svært volatile, og prisene deres svinger raskt. Derfor må bedrifter utvise forsiktighet når de investerer i dem, siden deres investeringer kanskje ikke gir forventet avkastning.

Mangel på ekspertise: Mens blokkjedeteknologi blir stadig mer populær, har noen få utviklere og eksperter fortsatt god dybdekunnskap om det. Bedrifter kan trenge hjelp til å finne riktig personell til sine prosjekter eller initiativer, noe som fører til problemer med implementering og vedlikehold.

Blockchain 4.0 brukssaker

Helsetjenester: Blockchain 4.0-teknologi sikrer og privatiserer medisinske journaler, og gir en tryggere og mer effektiv måte å dele pasientdata mellom interessenter på.

Bank og finans: Blockchain 4.0 gjør det mulig for banker og andre finansinstitusjoner å tilby sikrere digitale betalinger, raskere transaksjonstider, 24/7 tilgang til midler, forbedret kundeservice og bedre risikostyring.

Supply Chain Management: Med sin evne til å lagre og administrere data sikkert, har blockchain 4.0 nytte i supply chain management for å spore opprinnelsen til produkter, verifisere autentisitet, redusere kostnader og forbedre effektiviteten.

Regjeringen: Regjeringer kan bruke Blockchain 4.0 til å forenkle prosesser som innlevering av skatter, sporing av stemmeregistreringer og administrasjon av offentlige tjenester mer effektivt.

Eiendom: vi kan bruke blokkjedeteknologiens uforanderlighet på eiendomstransaksjoner for å gi et sikkert digitalt tittelregister som er manipulasjonssikkert og gjennomsiktig samtidig som eiendomsoverføringer mellom partene strømlinjeformes.

Forsikring: Blockchain 4.0 kan redusere svindel i forsikringsbransjen ved å gi en uforanderlig oversikt over transaksjoner som en enkelt part ikke kan endre eller manipulere.

Dette er bare noen få potensielle brukstilfeller for blockchain 4.0. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil sannsynligvis flere industrier dra nytte av de mange fordelene som dette revolusjonerende nye systemet gir.

konklusjonen

Blockchain 4.0 er den siste iterasjonen av blockchain-teknologi, og tilbyr forbedret skalerbarhet, sikkerhet og personvern for bedrifter som ønsker å maksimere effektiviteten. Til tross for risikoen forbundet med bruken, kan vi bruke mange potensielle brukstilfeller på tvers av ulike bransjer. Denne teknologien har potensial til å revolusjonere hvordan vi lagrer, administrerer og transaksjoner data, og det er bare et spørsmål om tid før vi ser dens innflytelse i hverdagen vår. Nøkkelen til vellykket implementering av blockchain 4.0-teknologi er å sikre at selskaper har ressursene – ekspertise, personell, infrastruktur og finansiering – til å distribuere den riktig. 

Etter hvert som denne teknologien fortsetter å utvikle seg, vil flere og flere virksomheter dra nytte av potensialet, noe som fører til en mer effektiv, sikker og transparent digital økonomi.

Kilde: https://www.cryptopolitan.com/blockchain-4-0-technology/